Pennod newydd i Stephen Jones


Wedi degawd a mwy o gario’r baich o wisgo crys 10 Cymru, mae Jones yn hen law ar osgoi penawdau ymfflamychol a prin yw ei awydd i fanylu ar ddyddiau olaf teyrnasiad Pivac. Mae’r ddau yn parhau i gadw cysylltiad er bod Pivac bellach yn hyfforddi yn Japan. Ond y presennol a’r dyfodol sydd a’i fri. Mae ei wraig a thri o blant (12, 10, a 5 oed) hefyd wedi amgyffred a’r dasg o ymgartrefu yn Seland Newydd.Source link