Sgandal gwaed: Adroddiad ‘yn waeth na be o’n i’n disgwyl’


Mae yna ddarogan y gallai cyfanswm yr iawndal i’r holl ddioddefwyr ar draws y DU fod gymaint â £10bn.

Dywedodd Ms Morgan fod Llywodraeth y DU wedi derbyn cyfrifoldeb am y taliadau, gan fod y methiannau o fewn y GIG wedi digwydd cyn datganoli’r maes iechyd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai’n gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau bod buddiolwyr o Gymru a’u teuluoedd yn cael “ad-daliad yn unol ag adroddiad interim yr ymchwiliad ar iawndal”.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, sydd hefyd yn gadeirydd grŵp trawsbleidiol y Senedd ar hemoffilia a gwaed heintiedig, fod angen cyfiawnder “yn gyflym”.

Ychwanegodd: “Mae’r camweinyddiad cyfiawnder erchyll hwn wedi cymryd bywydau gormod ac wedi difetha cymaint mwy, ac am lawer rhy hir, mae lleisiau’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan y sgandal hwn wedi’u tawelu.”

Wrth ymateb, dywedodd y Ceidwadwyr Cymreig “bod y drasiedi wedi effeithio ar filoedd o bobl a’u teuluoedd.

“Er bod yr ymchwiliad yma wedi tynnu sylw at gyfnod tywyll, mae’n bwysig bod mwy yn cael ei wneud i gefnogi a digolledu dioddefwyr sy’n dal yn sâl hyd heddiw.”Source link